6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN (TTK) 376’NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ’E İLİŞKİN BİLGİLENDİRME