BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV MATRAH ARALIKLARI GENİŞLETİLDİ 

23/09/2018 tarihli ve 132 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (CK) ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar ilişkin özel tüketim vergisi matrah aralıkları oran değişikliği yapılmaksızın yeniden tespit edildi.

*************************************************************************************************

24/09/2018 tarihli ve 30345 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23/09/2018 tarihli ve 132 sayılı CK ile ekonomik gelişmelere bağlı olarak Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan malların özel tüketim vergisi matrah aralıklarında yaklaşık %50 oranında artış yapıldı. II sayılı Listede daha önce 7103 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe bağlı olarak 27/03/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı BKK ile düzenleme yapılmıştı.

132 sayılı CK ile yapılan değişiklik düzenlemenin önceki hali ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

*************************************************************************************************

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)